La Maison des Druides, gevestigd aan lieu dit Le Bas Boulay, Rouperroux, Basse-Normandie, Frankrijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lamaisondesdruides.nl
lieu dit Le Bas Boulay,
Rouperroux, Basse-Normandie, France
telefoonnummer: +31 6 46370270

Peter van Doorn is de Functionaris Gegevensbescherming van La maison des Druides. Hij is te bereiken via peter@lamaisondesdruides.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

La Maison des Druides verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten, activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peter@lamaisondesdruides.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor wie geldt deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die de website van La Maison des Druides bezoekt en/of klant is (geweest) bij La Maison des Druides

Beheer

De websites www.lamaisondesdruides.nl, www.lamaisondesdruides.com, www.lamaisondesdruides.fr, www.lamaisondesdruides.de en alle gerelateerde (sub)domeinnamen worden beheerd door La maison des Druides.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan La Maison des Druides worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en e-mailadres. In dat geval worden uw gegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

La Maison des Druides zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via het e-mailadres peter@lamaisondesdruides.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

La Maison des Druides verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail met verdere informatie over de producten, activiteiten en diensten van La Maison des Druides

Het onder de aandacht brengen van een dienst, product, tip, handigheid en dergelijke, waarvan La Maison des Druides denkt dat het kan bijdragen tot een meer relevante informatievoorziening over de producten, diensten, activiteiten van La Maison des Druides.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter en efficiënter af te stemmen.

Gegevens die door de klant verstrekt worden

La Maison des Druides kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van een boeking.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het doen van een boeking, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin de boeking wordt bevestigd.
 • Het onder de aandacht brengen van een dienst, product, tip, handigheid en dergelijke, waarvan La Maison des Druides denkt dat het kan bijdragen tot een meer relevante informatievoorziening over de producten, diensten, activiteiten van La Maison des Druides.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten, diensten en/of activiteiten

Beveiliging

De gegevens die de klant op de in deze privacyverklaring genoemde websites verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

La Maison des Druides verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om specifieke producten, diensten en/of activiteiten te kunnen leveren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Cookies

La Maison des Druides maakt gebruikt van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

La Maison des Druides gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze websites verder kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie van derden

Via Google Analytics worden op de in deze privacyverklaring genoemde websites gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • De gegevens worden verstuurd aan Google Analytics middels HTTPS;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;

Mocht u toch niet willen dat uw gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u dit in de cookie consent aangeven. Of u kunt gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Maison des Druides en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@lamaisondesdruides.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen of klachten?

Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan via e-mail contact met ons op. U kunt deze mail sturen aan: peter@lamaisondesdruides.nl

La Maison des Druides wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bent u niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

La Maison des Druides is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.