Peter van Doorn en Sylvie Charlier

La Maison des Druides
lieu dit Le Bas Boulay
Rouperroux, Basse-Normandie, France
Telefoon: +33 663142271
E-mail: booking@lamaisondesdruides.nl
Website: www.lamaisondesdruides.nl

1. Reserveren
1.1 U kunt zowel telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via het reserveringsformulier op de website reserveren.
1.2 Een reserveringsaanvraag is geaccepteerd, wanneer deze door La Maison des Druides is bevestigd door het toesturen van de factuur.
1.3 Een reservering is op naam en niet overdraagbaar aan derden.
1.3 Binnen 2 weken na het versturen van de bevestiging en de factuur dient 40% van het huurbedrag te zijn betaald. Het restant van het huurbedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn betaald.
1.4 Bij reservering op korte termijn, vanaf 8 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient het te betalen huurbedrag ineens, uiterlijk 2 weken na ontvangst van de factuur en in ieder geval vóór aanvang van de huurperiode te zijn betaald.
1.5 Bij niet tijdige betaling is La Maison des Druides gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.
1.6 We accepteren geen credit- of debitcards.

2. Annulering door huurder
2.1 Annuleringen dienen schriftelijk cq per e-mail aan La Maison des Druides te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt La Maison des Druides een annuleringsbevestiging/-nota.
2.2 Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode wordt de reeds betaalde huursom volledig terug betaald aan de huurder.
2.3 Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 40% van de huursom in rekening gebracht.
2.4 Bij annulering binnen 8 weken doch 4 of meer weken voor aanvang van de huurperiode wordt 60% van de huursom in rekening gebracht.
2.5 Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.
2.6 Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.
2.7 De verblijfskosten zijn verschuldigd voor de gehele gereserveerde periode, ook als u later komt of eerder vertrekt.
2.8 Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Annulering door La Maison des Druides
3.1 Indien enige omstandigheid La Maison des Druides noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door La Maison des Druides, zal La Maison des Druides onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

4. Aansprakelijkheid van de huurder
4.1 Tijdens het verblijf in de vakantiewoning is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door toedoen van de huurder en/of door zijn reisgenoten, geheel door de huurder vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder.
4.2 La Maison des Druides behoudt bij voorbaat het recht de huurder alsnog aansprakelijk te stellen indien een schade niet, of niet naar behoren, ter plaatse is gemeld en betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
4.3 Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, kan de huurder de verdere toegang tot het gehuurde worden ontzegd. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege als ontbonden beschouwd, waarbij geen aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling van de huursom.
4.4 In de vakantiewoning is een informatiemap aanwezig met huisreglementen en aanwijzingen ten aanzien de woning en daarin aanwezige apparatuur. De huurder dient zich hiervan na aankomst op de hoogte stellen. Deze reglementen en aanwijzingen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

5. Aansprakelijkheid van La Maison des Druides
5.1 Het verblijf op en het gebruik maken van de faciliteiten van La Maison des Druides zijn geheel voor eigen risico.
5.2 La Maison des Druides kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van La Maison des Druides.
Voor ongemakken voortkomend uit veranderingen in de situatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
5.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door La Maison des Druides aangeboden accommodaties binden La Maison des Druides niet.

6. Verblijf
6.1 U kunt de vakantiewoning op de 1e verblijfsdag tussen 15.00 en 21.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de woning voor 11.00 uur verlaten te hebben.
6.2 Bedlinnen, keukenlinnen en administratiekosten zijn bij de huurprijs inbegrepen.
6.3 De kosten voor de eindschoonmaak zijn verplicht en dient voor vertrek contant afgerekend te worden, evenals eventuele extra kosten voor diners, drankjes en handdoeken. Wij kunnen geen pin of creditcard accepteren.
6.4 U dient het maximum aantal personen, genoemd in de beschrijving van de vakantiewoningen op onze website, te respecteren.
6.5 Het is nadrukkelijk niet toegestaan de vakantiewoning aan derden door te verhuren.
6.6 De vakantiewoningen liggen op een domein dat u deelt met andere gasten. De privacy en (nacht-) rust van de andere gasten dienen gerespecteerd te worden, evenals de eigendommen van hen en van La Maison des Druides.
6.7 Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen en de gemeenschappelijke ruimtes op La Maison des Druides te roken.
6.8 Het toezicht op kinderen, baby’s en alle volwassenen die zorg nodig hebben blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gasten.

7. Honden
7.1 Honden zijn op La Maison des Druides toegestaan na overleg.
7.2 Gevaarlijke honden (categorie 1 en categorie 2, zie: https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article1269) zijn niet toegestaan.
7.2 De hond moet ingeënt zijn en dient een vlooienband te hebben.
7.3 Uw huisdier dient te zijn ingeënt volgens de voorwaarden van de EU.
7.4 Een dierenpaspoort moet verplicht mee.
7.5 Je dient de hond uit te laten op de daarvoor aangewezen plaatsen en niet op het terrein zelf.
7.6 De hond moet een goede omgang hebben met andere dieren.
7.7 De hond moet zindelijk zijn.
7.8 De hond moet op het terrein te alle tijden aangelijnd zijn.
7.9 Honden mogen niet op de schapenweide komen. Dit staat aangegeven op de toegangshekken.

8 Zwemvijver & zwembad
8.1 Het gebruik van de zwemvijver of zwembad is gratis en uitsluitend te gebruiken door de huurders en eigenaren van La Maison des Druides.
8.2 De zwemvijver en het zwembad zijn niet bewaakt en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele ongelukken.
8.3 Kinderen staan altijd onder toezicht van hun ouders of begeleiders met wie ze reizen.
8.4 Scherpe voorwerpen zijn verboden in de zwemvijver en zwembad.
8.5 Dieren en planten in de zwemvijver dienen ten allen tijde te worden gerespecteerd en het is strikt verboden om planten te verwijderen en/of dieren in de vijver te doden of verwonden.
8.6 De zwemvijver is een natuurlijk ecosysteem. Het is daarom niet toegestaan om chemische zonnebrandcreme te gebruiken als er van de zwemvijver gebruik wordt gemaakt. Biologische zonnebrandcreme is wel toegestaan! Het is aan te raden om een t-shirt te dragen in de zwemvijver.

9. Boerderijdieren aanwezig op La Maison des Druides
9.1 Op La Maison des Druides zijn de volgende dieren aanwezig: hond, katten, schapen, kippen, bijen.
9.2 Ten allen tijde dient het welzijn van onze dieren te worden gerespecteerd.
9.3 Het is niet toegestaan om honden op de schapenweide mee te nemen (los of aangelijnd).
9.4 Onze dieren houden van knuffels, maar ga niet ruw met ze om. Ze hebben rust nodig en ren dus niet achter ze aan.
9.5 De dieren mogen niet zomaar worden gevoerd! Sommige planten kunnen namelijk ziekten veroorzaken of zelfs dodelijk zijn.
9.6 Kinderen mogen de dieren aaien, maar altijd onder begeleiding van de ouders of begeleiders.
9.7 De huurders zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele ongelukken met betrekking tot de dieren.